Politisk rådgivning

Alle kan få brug for et godt råd om, hvordan man påvirker den politiske beslutningsproces, eller hvordan man skal handle i forhold til en aktuel politisk problemstilling. Et godt råd kan være til gavn for både den administrerende direktør, formanden for en medlemsorganisation eller en kandidat til f.eks. byrådet eller Folketinget. KommunikationsArkitekterne har mange års praktisk erfaring med at agere i et politisk miljø, så vi kender til både de skrevne og uskrevne spilleregler. KommunikationsArkitekterne sætter sig altid grundigt ind i sagens substans, inden vi rådgiver, og fremlægger konkrete handlingsforslag.