Referencer

Vi fremsender meget gerne konkrete caseeksempler på forskellige projekter, som vi har været involveret i, hvis det har din interesse at lære os bedre at kende. Kontakt os via lars@kommark.dk – nedenfor finder du et udsnit af de opgaver, som vi har løst inden for de seneste år:

Informationskampagne for patientorganisation
KommArk har hjulpet en mindre dansk patientorganisation med at få en skarpere profil på de elektroniske medier via design og udvikling af en Facebook-page, hvor videomateriale er en integreret del af indholdet. Både patienter og pårørende har ytret et ønske om, at organisationen i langt højere grad kommunikerer på de elektroniske platforme. Derudover har KommArk understøttet patientorganisationens opstart af et ungdomsnetværk. Dette er bl.a. sket ved at placere ungdomsnetværket på Facebook med en Facebook-page, hvor muligheden for interaktion, dialog og samtale mellem de unge er i centrum. Endvidere har KommArk designet plakater og flyers, der skal gøre det lettere for patientorganisationen at gøre opmærksom på ungdomsnetværkets eksistens – bl.a. ved besøg på uddannelsesinstitutioner.

Markedsføring af nystartet virksomhed
KommArk rådgiver løbende iværksættervirksomheden ByHall.com , der sælger dansk designede pilleæsker til både Danmark, Tyskland og England – fortrinvis via virksomhedens webshop. Vi har været med til at sikre PR til virksomheden i opstartsfasen samtidig med, at vi kontinuerligt er i dialog med ejerne af ByHall i forhold til optimering af markedsføring og salgsstrategi. Endvidere har KommArk bidraget til en optimering af ByHall.dk, så websitet i dag fremstår mere dynamisk og indbydende, hvilket har resulteret i en støt stigende salgskurve.

PR-kampagne med fokus på arbejdsmiljø
KommArk var i foråret involveret i et EU-projekt (EU-OSHA), hvor Rigshospitalet fik tildelt en prestigefyldt pris for et godt arbejdsmiljø. Forud for prisoverrækkelsen i Dublin arrangerede KommArk et pressebesøg på Rigshospitalet for en håndfuld journalister og pressemedarbejdere, hvilket efterfølgende resulterede i synlig omtale af både Rigshospitalet og det relevante EU-organ i en række danske fagmedier – både online og offline.

Fundraising til ungdomsseminar
KommArk har hjulpet en af Danmarks største ungdomspolitiske organisationer med at øge deres aktivitetsbudget. Helt konkret hjalp KommArk med at firedoble budgettet til en medlemskonference, og det skete helt uden at bruge flere af organisationens penge. Konferencen har et europæisk fokus og afholdes i januar 2014 med mellem 150 og 200 deltagere.

Planlægning af kommunal valgkamp
KommArk har planlagt en valgkamp på kommunalt niveau for en ung kandidat i en større sjællandsk kommune, der skal genvælges i november 2013. KommArk har udviklet både plakater og flyers, og også rådgivet om, hvordan de frivillige kan organiseres optimalt, så der ikke spildes vigtig tid i en valgkamp.

Politisk kampagne på kommunalt niveau
I vinteren 2012 eksekverede KommArk en politisk opmærksomhedskampagne for en politisk interessant i en københavnsk forstadskommune, der havde til formål at problematisere et konkret landspolitisk tiltag.