Kompetencer

PR
Positiv medieomtale er et vigtigt led i enhver kommunikationsstrategi og samtidig et meget effektfuldt redskab i forhold til at tiltrække nye kunder til din virksomhed. Sammenlignet med indrykning af dyre annoncer er PR en både bedre og billigere måde at blive profileret på. KommunikationsArkitekterne har mange års praktisk erfaring med håndtering af PR-arbejde. Derfor kan vi hjælpe dig til at kommunikere med din målgruppe gennem den lokale ugeavis eller via den regionale/landsdækkende tv-station. Den gode historie falder hurtigt til jorden, hvis den ikke er formuleret og udtrykt ordentligt. Derfor er det afgørende for en virksomheds eksterne kommunikation, at historien bliver vinklet rigtigt og ‘solgt’ via de rette mediekanaler. Det er det, vi kan.

Kampagne
Hvad enten der er tale om en salgs- eller informationskampagne, er det afgørende kriterium for succes, at kampagnens forløb og indhold tilrettelægges strategisk. KommunikationsArkitekterne har mange års erfaring med planlægning og gennemførelse af mangeartede slags kampagner. Derfor er vi i stand til at levere en færdigudviklet kampagnestrategi, hvor vi bl.a. kan bistå med fastlæggelse af budskaber, grafisk udtryk, produktion af hjemmeside, valg af kommunikationskanaler og brug af sociale medier. Derudover kan KommunikationsArkitekterne bistå med konkret skrivebistand, uanset om det drejer sig om tekst til nyhedsbreve, magasiner, trykt præsentationsmateriale eller virksomhedens hjemmeside. Det er det, vi kan.

Politisk rådgivning
Alle kan få brug for et godt råd om, hvordan man påvirker den politiske beslutningsproces, eller hvordan man skal handle i forhold til en aktuel politisk problemstilling. Et godt råd kan være til gavn for både den administrerende direktør, formanden for en medlemsorganisation eller en kandidat til f.eks. byrådet eller Folketinget. KommunikationsArkitekterne har mange års praktisk erfaring med at agere i et politisk miljø, så vi kender til både de skrevne og især til de uskrevne spilleregler. KommunikationsArkitekterne sætter sig altid grundigt ind i sagens faglige substans, inden vi rådgiver, og fremlægger dernæst konkrete handlingsforslag. Det er det, vi kan.